Plasproblematieken

Wat is Urine-incontinentie?

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. Het is een veelvoorkomend probleem dat mensen van alle leeftijden en geslachten kan treffen, hoewel het vaker voorkomt bij vrouwen en oudere volwassenen. Dit probleem kan variëren van af en toe een klein beetje urineverlies tot het volledig niet kunnen controleren van de blaas.

Soorten Urine-incontinentie

Er zijn verschillende vormen van urine-incontinentie, elk met eigen oorzaken en kenmerken:

  • Stress-incontinentie: Verlies van urine tijdens activiteiten die druk op de blaas uitoefenen zoals niezen, lachen, hoesten of tillen.
  • Aandrang-incontinentie: Plotselinge, sterke aandrang om te plassen gevolgd door urineverlies. Dit wordt vaak veroorzaakt door overactieve blaasspieren.
  • Overloop-incontinentie: Kleine, frequente hoeveelheden urineverlies door een blaas die niet volledig leegt.
  • Functionele incontinentie: Urineverlies door fysieke of mentale beperkingen die het moeilijk maken om op tijd naar het toilet te gaan.
  • Gemengde incontinentie: Een combinatie van twee of meer vormen van urine-incontinentie.
  • Overige: Ongewild urineverlies tijdens dagelijkse activiteiten en/of andere vormen van urineverlies die niet onder een van bovenstaande vallen.

Oorzaken van Urine-incontinentie

De oorzaken van urine-incontinentie zijn divers; zwangerschap, bevallingen, menopauzes, prostaatproblematieken, (te hoog of te laag) spierspanning in bekkenbodem, neurologische aandoeningen, ziektes, medicatiegebruik, levensstijl, gedrag etc.

Wat kan je er aan doen?

Met bekkenfysiotherapie wordt er gekeken naar waar de urine-incontinentie vandaan komt en wat voor jou de beste manier is om dit onder controle te krijgen. Door het aanpassen van toilethouding, toiletgedrag, spierspanning in bekkenbodem, ademhaling en oefeningen kan urineverlies verleden tijd worden.