Klachtenregeling bij FitFysiek

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld. Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Dit wordt altijd gedaan samen met een derden persoon voor notuleren om het gesprek op een later moment nog terug te kunnen lezen. Daarnaast wordt er samen gezocht naar een oplossing.

Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Klachtenregeling

Zoals eerder vermeld staat kwaliteit en goede zorg bij ons in hoog vaandel. Helaas kan het voorkomen dat u toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Voor klachten willen wij ruimte maken om deze te horen zodat deze kan worden verbeterd en daarnaast extra zorg geleverd kan worden voor u maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de eigenaar van FitFysiek en Fysiotherapie Rosita. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Wanneer hier meerdere gesprekken voor nodig zijn, nemen wij hier wij de benodigde tijd voor. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer dit nodig zou zijn. Zo hopen wij samen tot een oplossing te komen.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Deze klachtenregeling is bij FitFysiek en Fysiotherapie Rosita geregeld bij klachtenregeling van het KNGF. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

  • De Klachtencommissie van het KNGF
  • De Commissie van Toezicht van het KNGF
  • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Wilt u met een fysiotherapeut een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

  • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929
  • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030-2661661